Blogs

VERBOD OP ASBESTDAKEN EN SUBSIDIE
Ik heb inmiddels mijn onderzoek naar de gemeentelijke websites verder uitgewerkt (zie bericht van 23 januari 2019). Laat ik met het positieve nieuws beginnen: op 54 websites wordt de juiste informatie gegeven over het verbod op asbestdaken met ingang van 31-12-2024. De gegeven informatie is helemaal in orde. 
Op 21 websites wordt nog steeds 1 januari 2024 genoemd als einddatum. Dat is een verschil van 365 dagen (schrikkeljaar). Nu is die datum van 31 december nog niet definitief vastgesteld, omdat de Eerste Kamer nog moet beslissen, maar het wordt zeker niet teruggedraaid.

En dan de landelijke subsidie die kon worden aangevraagd bij de RVO. Deze was al op 15 december 2018 volledig gebruikt. De regeling zou lopen tot eind 2019, maar het beschikbare bedrag van 75 miljoen euro was aanzienlijk sneller uitgegeven.Dit bericht is niet bij alle gemeenten bekend. Op 85 websites wordt nog keurig gemeld dat de burger/ondernemer subsidie kan aanvragen, compleet met linkje naar de website van RVO. En wanneer men daarop klikt komt men bedrogen uit. Op=op. 

6 februari 2019

OMGEVINGSDIENSTEN EN ASBESTDAKENVERBOD
Na mijn onderzoek naar de berichtgeving op gemeentelijke websites over het asbestdakenverbod, heb ik ook de websites van de 29 omgevingsdiensten en de algemene website omgevingsdienst.nl bezocht. Ook daar heel simpel gezocht op het woord ‘asbestdak’, omdat je verwacht dat er dan de nodige informatie naar boven komt. 
Bij 17 omgevingsdiensten was dat ook zo. Daar vond ik informatie in diverse vormen. Helaas niet overal goed bijgehouden. Op zes websites werd nog 1 januari 2024 genoemd en ook op zes websites werd verwezen naar de landelijke subsidie, terwijl deze al volledig is gebruikt. Drie websites hadden beide informatie niet op orde.
Slechts 7 van de 17 hadden alle informatie correct. Het valt niet mee om de informatie actueel te houden, dat blijkt.
En bij de overige 13 websites? Daar vond ik geen informatie over ‘asbestdak’ of het werd ergens in de marge genoemd.  Beetje jammer.
Lijkt mij dat hier dringend behoefte is aan betere communicatie over het asbestdakenverbod. 

1 februari 2019

VERBOD OP ASBESTDAKEN?
Naar aanleiding van de positieve uitslag van de enquête die de VNG onlangs heeft gehouden heb ik ook een klein onderzoek gedaan. De afgelopen dagen heb ik een bezoek gebracht aan alle gemeentelijke websites heel simpel gezocht naar het woord ‘asbestdak’.
Door de uitslag van de enquête zou je verwachten dat op bijna iedere website iets is geplaatst over het asbestdakenverbod. Helaas, zo is het dus niet. 
Van de 355 websites die ik heb bekeken staat op slechts 124 iets geschreven over het verbod op asbestdaken. Soms met informatie over gemeentelijke programma’s, soms goede informatie, maar te vaak wordt het terloops genoemd, zonder enige uitleg of achtergrondinformatie.
Ik moet de resultaten nog verder uitwerken, maar dit moest ik alvast kwijt. Dit kan echt beter!

23 januari 2019

COMMUNICATIE OVER ASBEST
Ik schreef onlangs al dat communicatie over asbest moeilijk is. Wanneer echter door deskundigen op het gebied van wet- en regelgeving rond asbest niet gecontroleerd wordt wat er op de gemeentelijke website wordt gepubliceerd, dan ontstaan fouten en worden burgers en bedrijven op het verkeerde been gezet. 
Enkele voorbeelden:
Gaat u slopen en komt hierbij meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u dit meestal 4 weken van tevoren melden aan de gemeente.
Wilt u 10m3 of 35m2 aan sloopmateriaal met asbest uit uw woning naar de stort brengen?
Let op: u mag per adres maar 1 keer een kleine hoeveelheid asbest afvoeren.
U mag maximaal 10m³ of 35m² aan sloopmateriaal met asbest zelf uit uw woning halen en naar de stort brengen.
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van onduidelijke teksten. Dat kan beter en duidelijker! Controleer de teksten voor ze gepubliceerd worden. Ik kan daarbij helpen. 

17 januari 2019

COMMUNICATIE OVER ASBEST VALT NIET MEE…
Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het verbod op asbestdaken. Daarbij is vastgesteld dat dit verbod ingaat op 31 december 2024. Voorjaar 2019 zal naar verwachting dit verbod ook worden bekrachtigd door de Eerste Kamer.
Veel burgers zijn nog steeds niet op de hoogte van dit verbod en een aantal hoeft daar ook niets mee, zij hebben geen asbest op hun dak. 
Voor al die anderen die nog wel informatie zoeken omdat ze wel een asbestdak hebben, hoop ik dat ze in de juiste gemeente wonen. Communicatie over asbestdaken blijkt namelijk nogal moeilijk. Twaalf weken na het besluit zie ik nog steeds op gemeentelijke websites de datum 1 januari 2024 staan in plaats van 31 december. Scheelt slechts 365 dagen…
Gemeenten die problemen hebben met het aanpassen van de tekst mogen contact met mij opnemen, ik ben beschikbaar om hen te helpen en dat geldt ook voor alle andere teksten over asbest. 

8 januari 2019