Communicatie

Er wordt veel geschreven over asbest maar de inhoud is niet altijd duidelijk voor de lezer. Nieuwsberichten over asbest, informatie over asbest op websites…
Soms ontstaat daardoor een gevoel van onbehagen of paniek bij de lezers. Dat is niet nodig. Heldere, duidelijke informatie voorkomt dat onrust ontstaat. Zeker wanneer het gaat om asbest, wat toch een beladen onderwerp is.

Ik geef al jaren advies en voorlichting over communicatie met betrekking tot asbest en asbest gerelateerde zaken. Na het aangekondigde verbod op asbestdaken is heldere communicatie nog belangrijker. Goede voorlichting voor burgers en bedrijven.
Ik ben beschikbaar voor overheden en bedrijfsleven om daarbij te helpen.

De Tweede Kamer heeft op 16 oktober 2018 ingestemd met een ingangsdatum van 31 december 2024. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ verworpen op 4 juni 2019. Daarmee is de einddatum voor het verwijderen van asbesthoudende daken van de baan. De Tweede Kamer gaat zich nu opnieuw buigen over deze wet.