Linkjes

Handige linkjes naar diverse websites met informatie over asbest.

Verbod op asbestdaken m.i.v. 31-12-2024

Toolbox Asbestdaken (Vereniging BWT Nederland)

Sloop en asbestinformatie (Vereniging BWT Nederland)

Meldpunt Misstanden Asbestketen

Agroasbestveilig

Ascert – Stichting certificatie asbest

Landelijk Asbestvolgsysteem

Instituut Asbestslachtoffers

Comité Asbestslachtoffers

Asbestverwijderingsbesluit

Besluit van wijziging asbestverwijderingsbesluit 2005

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Nota van wijziging van Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Bouwbesluit 2012

Asbest in het Bouwbesluit 2012

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit omgevingsrecht